Trang chủ cá cược Việt Nam – EURO 2024 cờ bạc và casino – SimplifiedScrip.com

Chính sách bảo mật

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ người dùng Trang web.

Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Trong khi sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn (“Thông tin cá nhân”).

Dữ liệu nhật ký

Giống như nhiều nhà điều hành trang web, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Trang web của chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”). Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt và các trang trên Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó và thống kê khác.

Bánh quy

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm mã định danh duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần trên Trang web của chúng tôi.

Bảo vệ

Việc bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Công ty chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên Trang web. Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.